Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε όλα τα διαθέσιμα αρχεία, παλαιά και σύγχρονα, που σχετίζονται με τις Σχωριάδες, το Πωγώνι και την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου.

Τα αρχεία αυτά ανήκουν είτε σε προσωπικές συλλογές είτε είναι μέρος δημόσιων αρχείων, περιέχουν έγγραφα και έντυπο υλικό εποχής. Η συλλογή τους, η συγγραφή τους, η οργάνωσή τους είναι μία αξιόλογη προσπάθεια ετών από την οποία διαφαίνεται η αγάπη για τον τόπο, την ιστορία και τις παραδόσεις του και η ανάγκη όλα αυτά τα στοιχεία να παραδοθούν στις επόμενες γενιές.

Στόχος μας, το αρχείο αυτό να λειτουργήσει ως ένας ζωντανός οργανισμός πληροφόρησης και επικοινωνίας, γι’ αυτό τα αρχεία αυτά θα εμπλουτίζονται συνεχώς, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα ανεύρεσης επιπλέον πληροφοριών και υλικού.

Συγχωριανοί, Πωγωνίσιοι, Ηπειρώτες, λαογράφοι, εκπαιδευτικοί, απλοί επισκέπτες, μπορείτε όλοι να προβάλετε τις γνώσεις σας ή το προσωπικό σας αρχείο μέσα από την ιστοσελίδα μας, εφόσον το υλικό έχει άμεση σχέση με τις Σχωριάδες και την ευρύτερη περιοχή του.

Επικοινωνήστε μέσω της ιστοσελίδας μας για επιπλέον πληροφορίες σε αυτό το θέμα.