Δύο είναι οι βασικές κατηγορίες στις οποίες βασίζεται το φωτογραφικό αρχείο της ιστοσελίδας www.schoriades.gr.

Η πρώτη κατηγορία αφορά τις παλαιές φωτογραφίες, οι οποίες λειτουργούν ως ιστορικά ντοκουμέντα και προσδιορίζουν τη γεωγραφία της περιοχής, την ιστορία και παράδοση του τόπου και των ανθρώπων, καθώς και τη φυσική και αρχιτεκτονική δομή το τοπίου.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά τις σύγχρονες φωτογραφίες, οι οποίες αποδεικνύουν την αδιάκοπη πορεία της ιστορίας και των παραδόσεων του τόπου, την ανάπτυξη και την πρόοδο των Σχωριαδιτών, μέσα από οικογενειακές και άλλες φωτογραφίες συλλογής.

Και οι δυο κατηγορίες έχουν ιστορική σημασία, καθώς τροφοδοτούν τη μνήμη της τοπικής κοινωνίας ενώ γνωστοποιούν τα ποικίλα κοινωνικά και άλλα γεγονότα σε όλο τον κόσμο, γι’ αυτό και οι υποκατηγορίες τους ενδέχεται να μη διαφέρουν πολύ.

Με αφετηρία τη γεωγραφία, τη φυσική ιστορία, τα κοινωνικά δρώμενα του χωριού, αναπτύσσουμε έναν άξονα φωτογραφικής παρουσίασης των Σχωριάδων, ενώ, επιθυμία μας είναι να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο το πεδίο αυτό με όσο το δυνατό περισσότερο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό.

Περιμένουμε το φωτογραφικό σας αρχείο, που αφορά τις Σχωριάδες ή την ευρύτερη περιοχή, την οικογένειά σας ή κάποιο άλλο σημαντικό γεγονός του τόπου που αποθανατίστηκε, ώστε να το παρουσιάσουμε μέσα από την ιστοσελίδα μας.

Το υλικό σας μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε μορφή. Εμείς, θα προσπαθήσουμε για την καλύτερη δυνατή απόδοσή του σε ηλεκτρονική μορφή και τη γρήγορη δημοσίευσή του σε μία από τις κατηγορίες του φωτογραφικού μας αρχείου. Οι υπεύθυνοι της επεξεργασίας αρχειακού υλικού, προστατεύουν με τις καλύτερες μεθόδους το πρωτότυπο αρχείο, αναφέρουν την πηγή του και το επιστρέφουν στον κάτοχό του, αμέσως μετά την ηλεκτρονική του επεξεργασία.